Kitab Nadhom Alala Lengkap Dan Keterangannya

Kitab nadhom alala lengkap dan keterangannya. Untuk memudahkan anda dalam menemukan kitab alala, berikut telah kami tuliskan kitab nadhom alala lengkap. Lengkap disini dalam artian, kami juga menyediakan terjemah dua bahasa. Bahasa tersebut adalah bahasa indonesia dan bahasa jawa. Tulisan bahasa jawa ini kami tuliskan secara langsung dari kitab alala terbitan lirboyo. Kitab alala merupakan kumpulan dari beberapa nadhom yang terdapat pada kitab talim mutaalim, dalam kitab ini terdapat 37 bait nadhom dengan pembahasan adab keseharian, mencari ilmu, dan beberapa tentang memilih teman.Berikut tulisan kami tentang nadhom alala:

nadhom 1 - 10

الْالِاتِّنَالُ الْعِلْمُ الْآبِسِتَةُ سَأُنْبِكُ عَنْ مَجْمُوعِهَابِبَيَانِ

alala tanalul ilma illa bi sittatin, saunbika an majmuiha bi bayani

tidak akan menghasilkan ilmu dengan baik kecuali dengan melakukan 6 perkara, nanti akan saya jelaskan.

ilingo ndak hasil ilmu anging enem perkoro, bakal tak ceritaake kumpule kanti pertelo

ذْگاءْ وَحِرْصٌ وَاصْطِبَارٌ وَبِلُغَةٍ وَارْشَادٍ اسْتَاذٍ وَطُولِ زَمَانِ

dukain wahirsin wastibarin wabulghotin, wairsya diustadi watuli zamani

6 perkara itu yakni pintar, semangat, sabar, punya biaya, ada guru, dan lamanya waktu

rupane limpad lubo sabar ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane

عَنِ الْمَرْءِ لَاتَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ فَإِنَّ الْقَرِينَ بِالْقَارِنِ يَقَدُّی

anilmar'i latasaa wasal an qarinihi, fainnal qarina bilmuqarani yaqtadi

jangan bertanya pada seseorang, namun tanyalah temannya siapa. Karena sesungguhnya teman sesuai dengan temannya

jo takon wong siji takono kancane, kerana saktemene kanca manut kang ngancani

فَإِنْ كَانَ ذَاشِرَفَجَنْبَهُ سُرْعَةً وَانٍ كَانَ ذَاخِيرَ فَقَارَنَهُ تَهْتَدِي

fainkana dza syarrin fajanibhu syuratan, wainkana dza khorin faqarinhu tahtadi

jika ada teman berprilaku buruk, segera jauhi. Jika ada teman berprilaku baik, segera jadi temannya

yen ono kanca ala lakune ndang dohono, yen ono kanca bagus enggal ndang kancanana

تَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ زَيْنٌ لِأَهْلِهِ وَفَضْلٌ وَعُنْوَانٌ لِكُلِّ الْمَحَامِدِ

tallam fainal ilma zainun liahlihi, wafadlun wainwanun likulli mahamidi

mengajilah karena ilmu itu menghiasi ahli ilmu dan menjadikan unggul serta menjadi tanda tingkah terpuji

ngajiha kerana ilmu maesi ahline, lan ngunggulake lan dadi tanda tingkah pinuji

وَكُنْ مُسْتَفِيدًا كُلَّ يَوْمٍ زِيَادَةً مِنَ الْعِلْمِ وَاسْبَحْ فِي بُحُورِ الْفَوَائِدِ

wakun mustafidan kula yaumin ziyadatan, minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi

hendaknya setiap hari selalu bertambah faidah, dengan cara mencari ilmu yang merupakan lautan faidah

anaha ngalap faidah saben dina ing tambah, songko ngalap ilmu lan ngelangi segara ne faidah

تَفَقُّهٌ فَإِنَّ الْفِقْهَ أَفْضَلُ قَائِدٍ إِلَى الْبِرِّ وَالتَّفَوَى وَأَعْدَلُ قَاصِِدٍ

tafaqah fainnal fiqha afdholu qaidi, ilal birri wattaqwa waa'dalu qasidi

mengajilah ilmu fiqih karena hal tersebut mengnggulkan dan dapat menunjukan pada kebaikan, serta meningkatkan taqwa.

ngajio fiqih kerono ngunggulake lan nuduhake maring bagus lan wedi allah luwih jejeg e

هَوَالْعِلْمُ الْهَادُّ إِلَى سُنَنِ الْهَدِّی هَوَالْحِصْنُ نُنَجِّي مِنْ جَمِيعِ الشَّدَائِدِ

huwal ilmul hadi ila sananil huda, huwal khisnu yunji min jamii syadaidi

ilmu fiqih adalah yang menunjukan pada jalan petunjuk, layaknya sebuah benteng yang menyelamatkan dari pesakitan

ilmu fiqih kang nuduhake dalan pituduh, hiya benteng kang nyelametake saka pikuwu

فَانَ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا اشْدَعْلَى الشَّيْطَانِ مِنْ آلِفِ عَايِدٍ

fainna faqihan wahidan mutawarian, asyadu ala syaitoni min alfi abidi

satu orang alim yang menjauhi barang haram lebih berat daripada seribu ahli ibadah menurut setan

wong alim fiqih siji tur kang ngedohi haram luweh abot timbang ngabid sewu mungguhi setan

فَسَادَكَبْرَعَالِمُ مُتَهَتِّكٌ وَاكِبُرْ مِنْهُ جَاهِلٌ مَتَنَسِّكِْ

fasadun kabirun alimun mutahatikun, waakbaru minhu jahilun mutanasiku

Kerusakan besar terjadi apa bila orang alim tidak melakukan perkara (yang dia tahu), lebih besar lagi ketiak orang bodoh yang melakukan perkara (tersebut)

gedene kerusakan wong alim ndak ngelakoni, luwih gede timbang iku wong budu ngelakoni

nadhom 11 - 20

thumbnail for nadhom 11 - 20

فَسَادَكَبْرَعَالِمُ مُتَهَتِّكٌ وَاكِبُرْ مِنْهُ جَاهِلٌ مَتَنَسِّكِْ

fasadun kabirun alimun mutahatikun, waakbaru minhu jahilun mutanasiku

Kerusakan besar terjadi apa bila orang alim tidak melakukan perkara (yang dia tahu), lebih besar lagi ketiak orang bodoh yang melakukan perkara (tersebut)

gedene kerusakan wong alim ndak ngelakoni, luwih gede timbang iku wong budu ngelakoni

هُمَافِتْنَةٌ فِي أَلْعَالَمِينَ عَظِيمَةٌ لِمَنْ بِهُمَافَى دِينِهِ يَتَمَسَّكُ

huma fitnatun alimina adzimatun, liman bihima fi diinihi yatamassaku

keduanya itu adalah paling besarnya fitnah agama, bagi orang yang belajar perkara agama

karone iku agung agunge fitnah dunyo, tumerap wong tetanggan perkoro agomo

اذَاتَمَّ عَقْلَ الْمَرْءِ قُلْ كَلَامُهُ وَأَيْقَنَ بِحُمْقِ الْمَرْءِ انْ كَانَ مُكْثِرًا

idza tamma aqlul mari qalla kalamuhu, wa ayqin bikhukmil mar i in kana muktsiran

ketika sempurna akal (pengetahuan) maka sedikit berbicara, sedangkan menyatakan kebodohan ketika banyak omongnya.

nalika sempurna aqali kitik guneme, lan nyatakno kumprunge wong yen akeh guneme

يَمُوتُ أَلْفَتَى مِنْ عَثْرَةَمَنِ لِسَانُهُ وَلَيْسَ يَمُوتُ الْمَرْءُ مِنْ عَثْرَةِ الرَّجُلِ

yamutul fata min atsration min lisanihi, walaysa yamutul mar u min atsratin rajli

banyak sebab kematian orang karena terpleset lidahnya, bukan karena terpleset kaki

matine wong sebab kepleset lisane, ora kok matine sebab kepleset sikile.

فَعَثَرَتْهُ مِنْ فِيهِ تَرْمِي بِرَأْسِهِ وَعَثْرَتِهُ بِالرَّجُلِ تِبْرٌی عَلَى الْمُهْلِ

fa atsratuhu min fihi tarmi biraksihi, waatsratuhu birijli tabra alal mahli

adapun terpelesetnya lisan bisa mendatangkan lemparan pada kepala, sedangkan terpelesetnya lisan lama lama bisa sembuh

dini melesete lisan nekaaki balang endas, dene melesete sikil suwe suwe bisa waras.

اخَوَالْعِلْمُ خَالِدَبْعَدَمُوتُهُ وَأَوْصَالُهُ تَحْتَ التُّرَابِ رَمِيمٌ

akhul ilmi khayyun khalidun ba'da mautihi, waaw shaluhu tahta turabi ramim

orang punya ilmu hidup abadi setelah mati, meskipun jasadnya telah busuk di bumi

wong duwe ilmu urep langgeng sakwuse mati, dene adon adone busuk neng isor bumi

وَذُو الْجَهْلِ مَيِّتٌ وَهُوَ يَمْشِي عَلَى الثَّرِّی يَظُنُّ مِنْ الْأَحِبَّاءِ وَ هُوَ عَدِيُمٌ

wa dzul jahli maytun wahwa yamsi ala tsaro, yudzonnu minal ahyai wahuwa adimun

orang bodoh (dianggap) mati meskipun kenyataannya masih berjalan diatas bumi, disangka oleh para orang hidup bahwa ia telah mati

wong bodo mati hali melaku ning duwur bumi, din nyono wong kang urip nanging podo wong mati

لِكُلِّ إِلَى سَأْوِ الْعُلَى حَرَكَاتٍ وَلَكِنْ عَزِيزٌ فِي الرِّجَالِ ثَبَاتُ

likuli ila sakwil ula kharakatun, walakin azizun firijali

semua orang menginginkan derajat yang luhur, tetapo hanya sedikit orang saja yang bersungguh sungguh

kabih wong maring derajat luhur ubahe ati, tapine kedik poro rajul iku netepi

اذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ فَصَاحِبُ خِيَارِهِمْ وَلَاتَصَحَّبَ الَارْدَى فَتَرَدَّى مَعَ الرُّدَى

idza kunta fi qaumin fashohib khiyarahum, wala tashibil arda fatarda ma'a rida

apabila kamu bertemu sebuah kaum, maka bertemanlah orang yang bagus pada kaum tersebut, dan jangan berteman dengan orang yang kurang bagus. Sebab nantinya di surga, kamu akan diikutkan orang yang tidak bagus

nalika ana siro iku wewaran kaum, mangka ngancanan sira ing bagus e kaum. lan aja esuk ngancani sira ing wangkan asor, mangka sebab den surga serto kang ashor.

أَقْدَمَ اُسْتَاذِي عَلَى نَفْسِ وَالِدٍی وَانْ نَالَنِي مِنْ وَالِدِي الْفَضْلِ وَالشَّرَفِ

uqaddim ustadzi ala nafsil walidi, wain nalani minal walidil fadlu wassyaraf

Saya mendahulukan guru, dan mengakhirkan orang tua laki. Meskipun saya mendapatkan kemulyaan dari bapak.

disiake ingsun ing guru, ngareake ing bapa. Senajan olehe ingsun kamulyan saka bapa

فَذَاكَ مَرَبُّ الرُّوحِ وَالرُّوحُ جَوْهَرٌ وَهَذَامِرِبُ الْجِسْمِ وَالْجِسْمِ كَالصَّدَفِ

fadzakka murabbi ruhu waruhi jauharu, wahadza murabbil jismi wal jismu kashadaf

adapun guru iku merupakan orang yang merawat jiwa, yang diserupakan layaknya suco. Sedangkan orang tua itu merupakan yang merawat raga, yang diumpakan seperti wadah suco.

dene guru iku kang ngiti ngiti ing nyowo, dene nyowo iku din serupaake kaya suco. Dene wong tuwo iku kang ngiti ngiti ing rogo, dene rogo iku den serupaaken wadah suco

nadhom 21 - 30

thumbnail for nadhom 21 - 30

رِيتْ احْقِ الْحَقَّ حَقَّ الْمُعَلِّمِ وَأَوْجَبَهُ حِفْظًا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

ro aytu ahaqqul haqqi mualimu, waawjabahu hifdzan ala kulli muslimi.

saya berpendapat dengan sangat sungguh yakni keharusan bagi tiap orang untuk menunjukan hal yang benar. Dan lebih ditekadkan untuk lebih wajib memahami dijaga oleh seluruh orang islam yang ingin bisa

aku wis neqadake luwih haq haqi bener, yaiku haq e wangkang nuduhake barang bener. lan luweh tak tekadke luweh wajib din rekso mungguhe kabih wong islam kepengen biso

لِقَدْحَقَ أَنْ يُهْدَى إِلَيْهِ كَرَامَةً لِتَعْلِيمِ حَرْفٍ وَاحِدٍ الْفِ دِرْهَامٍ

laqod haqqa ay yuhda ilaihi karamatan, lita'limi kharfi wahidin alfu dirhamin

seharusnya guru harus diberi hadiah seribu dirham, dengan tujuan memulyakan karena mengajar satu huruf hingga faham

guru wis mesti dihadiahi sewu dirham, mulyaake kerana mulang huruf siji tur faham

آرْی لَكَ آنٌ نَشْتَهِي آنٍ تَعِزُّهَا فَلَسْتُ تَنَالُ الْعِزَّ حَتَّى تُذِلَّهَا

ara laka an tasytahi an tuizzaha, falastu tanalul izza khatta tudziluha

saya melihat mu ingin mulia, maka tidak akan berhasil mulia mu jika belum merasakan hina

ningali ingsun maring sira kepingin mulya mongko ndak hasil mulya sira yen durung ino

اذَاسَاءَ فِعْلُ الْمَرْءِ سَاءَظْنُو نَهْ وَصَدَقَ مَايَعْتَادُهُ مِنْ تَوَهُّمَ

idza sa a fi'lul mar i sa a dzununuhu, wa shoddaqo ma yaghtaduhu min tawahhumi

Apabila buruk kelakuan seseorang maka buruk prasangkanya, apabila benar prasangkanya maka benar pula kelakukannya.

nalika ala lakuni wong ala nyonone, lan bener nyonone wong bener pengadatane

فَمَالُنَاسُ الْأَوْأَحْدَمْنَ ثَلَاثُهُ شَرِيفٌ وَمَشْرُوفٌ وَمِثْلُ مُقَاوِمٍ

faman nasu illa wahidun min tsalatatin, syarifun wamasyrufun wamitslu muqawimi

tidak ada sikap manusia itu selain dari tiga hal, pertama mulya, kedua memulyakan, ketiga sama dengan teman temannya.

ora ono manungso iku wujud perkoro, kejobo sifat siji saking telung perkoro. suwiji sifat mulya. kapindo, mulyakne.kaping telu ya madani kanca kancani

فَامَا الَّذِي فَوْقِي فَأَعْرِفُ قَدْرَهُ وَاتَّبَعَ فِيهِ الْحَقَّ وَالْحَقَّ لَازِمٌ

fammaladzi fauqi faarifu qadrahu, waatbau fihil haqqu walhaqqu lazimun

jika saja aku mengerti derajat orang diatasku, dan aku mematuhi perintahnya, maka bisa dipastikan.

dene wong sakduwurku aku weruh derajate, lan aku manut haq e mergo haq barang mesti

فَامَالِذْی مِثْلِي فَإِنْ زَلَّ اوْهَفَا تَفَضَّلَتْ إِنَّ الْفَضْلَ بِالْفَخْرِ حَاکم

fa ammaladzi mitsli fain zalla auhafa, tafadhholat innal fadhla bil fakhri khakimun

dene wong sak podoku lamun wong iku keliru, podo iku wong keluputan marang aku. Mongko aku weh keno kerahan marang kang salah. Kerono nukerahan ngungguli sifat bungah

فَامَا لِذْی دُونِي فَأَحْلُمْ دَائِبًاُ اصُونَ يَهْ عَرْضِي وَانْ لَامَ لَائِمٌ

fammaladzi duni fakhlamu daiban, ashunu bihi irdhi wainlam laimun

dene wong sak ngisorku aku sabar biasa, ngarekso kawirangan, senajan aku den wodo

دَعْ الْمُرْءَلَاتِجِزَ عَلَى سُوءَفِعْلِهِ سَيَكْفِيهِ مَافِيهِ وَمَاهُوفَاعِلُهُ

dail mar i la tujzi ala su i filihi, sayakfihi ma fihi wa ma huwa failuh

tinggalkanlan seseorang yang buruk kelakukannya, dalam artian jangan membalas barang buruk yang dilakukan ia kepadamu. Karena nantinya akan dicukupi lagi seluruh barang yang diperlakukan

tinggalo sira ing wong siji olo lakune tegese ojo males olo kang dilakoni. kerono bakal den cukupi kelakukan lan sekabehe barang kang den lakuni

الْيسَتْ مِنَ الْخُسْرَانِ اتِ لَيَالِيَا تَمَرْبِلَانْفَعْ وَتَحْسَبُ مِنْ عُمْرَى

alaysat minal khusroni ina layaliya, tamurru bila nafin wa tuhtasabu min umri.

adapun semuanya bukan termasuk orang yang tidak tahu, bahwa selama hidup umur kita dihitung

onone kabeh dudu golongane wong tuno, liwate kanti nganggo di itunge umur kito.

Penutup

Kami mohon maaf, terkadang dalam penulisan kitab nadhom alala lengkap dan keterangannya ini terdapat beberapa kesalahan. Kesalahan mencakup translasi dalam pemberian harakat, penulisan terjemah dan lainnnya.

Bermanfaat? Yuk share linknya!

Postingan Terbaru
lalaran.com

Lalaran.com merupakan situs yang membahas berbagai macam kitab klasik. Beberapa diantaranya, adalah kitab safinatun naja, alala, talim mutaallim, dan berbagai kitab lainnya. Dilengkapi dengan terjemahan bahasa indonesia, bahasa jawa, serta translasi cara membaca dalam bahasa indonesia.

© 2024 lalaran.com. All Rights Reserverd.